Informācijas pārraidīšana
 
Svarīgi!
Informācijas pārraidīšana notiek, ja informācijas avots (raidītājs) nodod informāciju tās saņēmējam (uztvērējam).
Informācijas pārraidīšanu nodrošina informācijas nesējs.
 
Piemēri:
1) Televīzijas tornis ar radioviļņu starpniecību pārraida informāciju uz mājas televizoru, ļaujot skatīties raidījumus. Televīzijas tornis ir informācijas avots, televizors ir informācijas saņēmējs, radioviļņi ir informācijas nesējs.
2) Saulespuķe seko līdzi saulei (pagriežot savu ziedu). Saule ir informācijas avots, saulespuķe ir informācijas saņēmējs, gaisma ir informācijas nesējs.
 
Svarīgi!
Informācijas pārraidīšana telpā nevar notikt ātrāk par gaismas ātrumu.