Informācijas glabāšana
Svarīgi!
Informācijas glabāšana ir kā informācijas pārraidīšana laikā - saglabāto informāciju var uztvert jebkurš, kurš zina tās kodēšanas metodi.
 
Informāciju var uzglabāt daudzos un dažādos veidos.
Piemērs:
1) To var atcerēties jeb saglabāt savā atmiņā. Atkodēt to pagaidām prot tikai pats cilvēks, turklāt šī metode ir diezgan nedroša, jo ar laiku var aizmirst.
2) To var pierakstīt vai citādi attēlot uz papīra, piemēram, grāmatās. Tas ir daudz drošāks informācijas glabāšanas veids.
3) Mūsdienās ļoti populāra ir informācijas uzglabāšana dažādās atmiņas ierīcēs - kompaktdiskos, zibatmiņās, cietajos diskos utt.
 
Svarīgi!
Ja informācija tiek glabāta:
Informācijas pārraidītājs ir tas, kas to ieraksta/saglabā.
Informācijas nesējs ir ierīce vai citas materiālās lietas, ar kuru palīdzību tiek kodēta un glabāta šī informācija.
Informācijas uztvērējs ir jebkurš, kas šo informāciju vēlāk nolasa.