Informācijas veidi, kurus uztver cilvēks
Svarīgi!
Galvenās piecas maņas jeb veidi, kādos cilvēks var uztvert jeb iegūt informāciju, ir šādi:
1) ar acīm (redzi) uztver vizuālo informāciju;
2) ar ausīm (dzirdi) uztver audiālo informāciju;
3) ar pieskārieniem (tausti) uztver taktilo informāciju;
4) ar degunu (ožu) uztver smaržas informāciju;
5) ar mēli (garšu) uztver garšas informāciju.
 
Piemērs:
- Pēteris no rīta sadzird modinātāja zvanīšanu. (Audiālā informācija.)
- Viņš satausta un nospiež modinātāja izslēgšanas pogu. (Taktilā informācija.)
- Vēlāk viņš pamostas un paskatās ārā pa logu. (Vizuālā informācija.)
- Lai paēstu, viņš pagatavo zupu, kas izrādās ļoti smaržīga un garda. (Smaržas un garšas informācija.)
 
Svarīgi!
Vēl cilvēks sajūt temperatūru un sāpes, kā arī izmanto līdzsvara sajūtu.
Un arī var noteikt ķermeņa novietojumu, pat ja ir aizvērtas acis un netiek izmantotas nekādas citādas maņas. (Piemēram, aizvērt acis un pieskarties savam degungalam.)