Blokshēmas elementi
 
Galvenie elementi, kas tiek izmantoti blokshēmās (neskaitot bultiņas, kas norāda pārejas no vienas darbības uz citu).
 
Algoritma sākums vai beigas.
sakums_beigas.PNG
Jebkāda vienkārša darbība, pēc kuras notiek pāreja uz nākamo.
komanda_darbiba.PNG
Sazarojums - atkarībā no nosacījuma izpildīšanās vai neizpildīšanās notiek dažādas tālākās darbības.
sazarojums.PNG
 
Dažreiz mēdz dažādi izcelt datu ievades vai izvades blokus.
Šeit to apzīmēšanai izmantosim paralelogramus.
ievade_izvade.PNG
 
Un, protams, ir iespējami daudzi dažādi papildus elementi vai to attēlojumi - atbilstoši vajadzībām un vēlmēm.