Lineārs algoritms un tā blokshēma
 
Par lineāru algoritmu sauc tādu algoritmu, kas sastāv no secīgi izpildāmu darbību virknes un nesatur nekādus sazarojumus.
 
Kā piemēru paņemsim algoritmu, kas aprēķina taisnstūra perimetru un laukumu (no ievadītajām vērtībām un izvadot iegūto).
 
 
 
 
 
Kā redzams, šajā blokshēmā ir norādītas tikai darbības un pārejas starp tām, un nav nekādu sazarojumu ar nosacījumiem, kas palīdzētu atšķirt dažādas situācijas.

Tāpēc šis algoritms nevar, piemēram, ja ievadīti negatīvi malu garumi, paziņot, ka malu garumiem noteikti jābūt pozitīviem skaitļiem.
 
 
linears_algoritms.PNG
 
Svarīgi!
Reāli algoritmi parasti satur sazarojumus un lineāras ir tikai kādas atsevišķas to daļas.
Svarīgi!
Programmēšanas valodas obligāta sastāvdaļa ir iespēja veidot sazarojumus - izvēlēties dažādas darbības atkarībā no nosacījuma izpildīšanās vai neizpildīšanās.