Algoritms ar sazarojumu, tā blokshēma
 
Šeit blokshēmas veidā dots algoritms vienkārša vienādojuma ax=b atrisināšanai.
Tajā izmantoti veseli divi sazarojumi, kuri pārbauda, vai kāds no koeficientiem nav 0. Un tad, atkarībā no koeficientu vērtībām, tiek izvadīta pareizā atbilde vai paziņojums.
(Sākuma un beigu blokus vietas ietaupīšanas nolūkos turpmāk neizmantosim.)
 
blokshema_ar_sazarojumu.PNG

Skaidrs, ka šādu uzdevumu bez sazarojumiem jeb dažādu nosacījumu pārbaudīšanas nav iespējams atrisināt.

Svarīgi!
Taču arī vieni paši sazarojumiem ir nepietiekami. Daudzos gadījumos ir nepieciešams veikt vienu un to pašu darbību (vai to kopumu) iepriekš nezināmu skaitu reižu.

 
Piemēri:
- Aprēķināt nezināma garuma skaitļu virknes summu.
- Izmēģināt visus iespējamos kādas problēmas risinājumus, ja to skaits ir ierobežots (to sauc par pilno pārlasi).
- Veikt kādu darbību, līdz sasniegts vēlamais rezultāts.
- Utt.