Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Aizvēsture Cilvēces attīstības senākais posms.
2. Senākās cilvēkveidīgās būtnes Homo habilis, Homo erectus, Homo nenadethalensis, Homo sapiens.
3. Aizvēsturisko laikmetu cilvēki Aizvēsturisko laikmetu cilvēki Eiropā.
4. Nodarbošanās veidi un darbarīki Akmens laikmeta nodarbošanās veidi un darbarīki.
5. Dzīve un savstarpējās attiecības Dzīve un savstarpējās attiecības akmens laikmetā.
6. Zemkopības un lopkopības sākumi Zemkopības un lopkopības sākumi 10. – 9. gt. p.m.ē.
7. Akmens laikmeta māksla Zīmējumi uz alu sienām. Rotas un rotājumi.
8. Pasaules uztvere Akmens laikmeta cilvēku reliģiskie ticējumi un senču kults.
9. Megalītiskās būves Stounhendža. Karnaka. Almendrasa.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aizvēsture 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cilvēces attīstības senākais posms.
2. Senākās cilvēkveidīgās būtnes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Homo habilis, Homo erectus, Homo nenadethalensis, Homo sapiens.
3. Senākās cilvēkveidīgās būtnes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Homo habilis, Homo erectus, Homo nenadethalensis, Homo sapiens.
4. Aizvēsturisko laikmetu cilvēki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aizvēsturisko laikmetu cilvēki Eiropā.
5. Nodarbošanās veidi un darbarīki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Akmens laikmeta nodarbošanās veidi un darbarīki.
6. Nodarbošanās veidi un darbarīki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Akmens laikmeta nodarbošanās veidi un darbarīki.
7. Dzīve un savstarpējās attiecības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dzīve un savstarpējās attiecības akmens laikmetā.
8. Zemkopības un lopkopības sākumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zemkopības un lopkopības sākumi 10. – 9. gt. p.m.ē.
9. Zemkopības un lopkopības sākumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zemkopības un lopkopības sākumi 10. – 9. gt. p.m.ē.
10. Akmens laikmeta māksla 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zīmējumi uz alu sienām. Rotas un rotājumi.
11. Pasaules uztvere 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Akmens laikmeta cilvēku reliģiskie ticējumi un senču kults.
12. Pasaules uztvere, reliģija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Akmens laikmeta cilvēku reliģiskie ticējumi un senču kults.
13. Megalītiskās būves 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Stounhendža. Karnaka. Almendrasa.
14. Notikumi 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Senākās cilvēkveidīgās būtnes.
15. Notikumi 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Notikumi akmens laikmetā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aizvēsture 00:00:00 vidēja 4 p. Cilvēces attīstības senākais posms.
2. Aizvēsturisko laikmetu cilvēki 00:00:00 vidēja 18 p. Aizvēsturisko laikmetu cilvēki, to saimniecība, dzīvesveids un savstarpējās attiecības.
3. Akmens laikmeta māksla un reliģija 00:00:00 vidēja 10 p. Akmens laikmeta cilvēku māksla, reliģija un pasaules uztvere.