Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Aizvēsture Cilvēces attīstības senākais posms.
2. Senākās cilvēkveidīgās būtnes Homo habilis, Homo erectus, Homo nenadethalensis, Homo sapiens.
3. Aizvēsturisko laikmetu cilvēki Aizvēsturisko laikmetu cilvēki Eiropā.
4. Nodarbošanās veidi un darbarīki Akmens laikmeta nodarbošanās veidi un darbarīki.
5. Dzīve un savstarpējās attiecības Dzīve un savstarpējās attiecības akmens laikmetā.
6. Zemkopības un lopkopības sākumi Zemkopības un lopkopības sākumi 10. – 9. gt. p.m.ē.
7. Akmens laikmeta māksla Zīmējumi uz alu sienām. Rotas un rotājumi.
8. Pasaules uztvere Akmens laikmeta cilvēku reliģiskie ticējumi un senču kults.
9. Megalītiskās būves Stounhendža. Karnaka. Almendrasa.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aizvēsture 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Cilvēces attīstības senākais posms.
2. Senākās cilvēkveidīgās būtnes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Homo habilis, Homo erectus, Homo nenadethalensis, Homo sapiens.
3. Senākās cilvēkveidīgās būtnes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Homo habilis, Homo erectus, Homo nenadethalensis, Homo sapiens.
4. Aizvēsturisko laikmetu cilvēki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aizvēsturisko laikmetu cilvēki Eiropā.
5. Nodarbošanās veidi un darbarīki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Akmens laikmeta nodarbošanās veidi un darbarīki.
6. Nodarbošanās veidi un darbarīki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Akmens laikmeta nodarbošanās veidi un darbarīki.
7. Dzīve un savstarpējās attiecības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dzīve un savstarpējās attiecības akmens laikmetā.
8. Zemkopības un lopkopības sākumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zemkopības un lopkopības sākumi 10. – 9. gt. p.m.ē.
9. Zemkopības un lopkopības sākumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zemkopības un lopkopības sākumi 10. – 9. gt. p.m.ē.
10. Akmens laikmeta māksla 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zīmējumi uz alu sienām. Rotas un rotājumi.
11. Pasaules uztvere 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Akmens laikmeta cilvēku reliģiskie ticējumi un senču kults.
12. Pasaules uztvere, reliģija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Akmens laikmeta cilvēku reliģiskie ticējumi un senču kults.
13. Megalītiskās būves 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Stounhendža. Karnaka. Almendrasa.
14. Notikumi 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Senākās cilvēkveidīgās būtnes.
15. Notikumi 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Notikumi akmens laikmetā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aizvēsture 00:00:00 vidēja 4p. Cilvēces attīstības senākais posms.
2. Aizvēsturisko laikmetu cilvēki 00:00:00 vidēja 18p. Aizvēsturisko laikmetu cilvēki, to saimniecība, dzīvesveids un savstarpējās attiecības.
3. Akmens laikmeta māksla un reliģija 00:00:00 vidēja 10p. Akmens laikmeta cilvēku māksla, reliģija un pasaules uztvere.