Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. Senākās cilvēkveidīgās būtnes 2p.
2. Senākās cilvēkveidīgās būtnes 2p.
3. Aizvēsturisko laikmetu cilvēki 2p.
4. Nodarbošanās veidi un darbarīki 2p.
5. Nodarbošanās veidi un darbarīki 2p.
6. Dzīve un savstarpējās attiecības 2p.
7. Zemkopības un lopkopības sākumi 2p.
8. Zemkopības un lopkopības sākumi 2p.
9. Senākās cilvēkveidīgās būtnes 1p.
10. Dzīve un savstarpējās attiecības 1p.