Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Akmens laikmeta māksla 2p.
2. Pasaules uztvere 2p.
3. Pasaules uztvere, reliģija 2p.
4. Megalītiskās būves 2p.
5. Akmens laikmeta māksla 1p.
6. Megalītiskās būves 1p.