Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Valsis pēc apraksta 3p.
2. Žanrs pēc notīm 3p.
3. Melodijas raksturojums 3p.
4. Žanrs pēc attēla 3p.
5. Žanrs pēc dzirdes 3p.