Teorija

1. Valsis
2. Polka

Uzdevumi

1. Valsis pēc apraksta

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Žanrs pēc notīm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Melodijas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Žanrs pēc attēla

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Žanrs pēc dzirdes

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Žanra apraksts

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Žanrs pēc notīm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Sajauktie burti

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Polka pēc attēla

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Polka pēc dzirdes

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Valsis

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Polka

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem