Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Žanra apraksts 3p.
2. Žanrs pēc notīm 3p.
3. Sajauktie burti 3p.
4. Polka pēc attēla 2p.
5. Polka pēc dzirdes 3p.