Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Baroka raksturojums Teorijas aprakstā sniegta pamata informācija par baroku - laika posms, stila vispārējs raksturojums: karaļu vara, greznākais galms un baroka stilā celtās pilis, apģērbs un augstmaņu izturēšanās. Teorijā iekļauts arī materiāls par galvenajām iezīmēm mūzikā baroka galmā.
2. Opera Teorijas materiālā dota pamata informācija par operas galvenajiem elementiem, sniegts ieskats baroka operas atšķirīgajās niansēs. Dots informatīvs priekšstats par K. Monteverdi operu "Orfejs" un H. Pērsela operu "Didona un Enejs".
3. Rokopera Teorijas materiālā apskatītas būtīskākās rokoperas un klasiskās operas atšķirības. Sniegta pamata informācija par 3 populārām latviešu rokoperām "Parīzes Dievmātes katedrāle", "Kaupēn, mans mīļais" un "Sfinksa" - par galvenajiem tēliem tajās un sižetisko līniju.
4. Noderīgo lietu stūrītis Materiālā iekļauti 3 skaņdarbi no rokoperām: "Kvazimodo dziedājums", "Dzejnieka dziesma" un "Nē, manis nav" - video ar pievienotiem vārdiem, lai skolēni klausoties varētu arī dziedāt līdzi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievērojamākās baroka celtnes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atbildot skolēnam jāzina nozīmīgākā baroka celtne Latvijā - Rundāles pils un izcilākais baroka arhitektūras piemērs pasaulē - Versaļas pils.
2. Baroka un rokoperas salīdzinājums. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumā abi jautājumi balstīti uz teorijas materiāliem - "Opera" un "Rokopera". Tie iekļauj faktus par abu operu atšķirībām, Skola 2030 materiālā iekļauto operu nosaukumiem ( uzdevumā nav jautājumu par operu sižetiem).
3. Jēdzieni operā 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Uzdevumā iekļauti jēdzeini par operas žanru no teorijas materiāla - "Opera".
4. Operas "Orfejs" sižets 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam jānoskatās video fragments. No operas sižeta jāatceras, ko Orfejs nedrīkstēja darīt, vedot uz virszemi Eiridīki. Papildjautājumā jāsniedz atbilde - kādas bija Orfeja rīcības sekas?
5. Raksturo baroka stilu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevums pārbauda vispārējas skolēnu zināšanas par baroka kopējo raksturojumu (neiekļaujot mūziku barokā).
6. Muzikālie numuri latviešu rokoperās. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevuma izpildē skolēnam ir jāatpazīst 3 skaņdarbi: "Kvazimodo dziedājums", "Dzejnieka dziesma" un "Nē, manis nav" un jāatbild, no kuras rokoperas katrs no tiem ir. Papildjautājums prasa atbildi par valsti, kurā norisinās katras rokoperas darbība.
7. Klausoties atpazīsti operas muzikālos numurus. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Klausīšanās uzdevumos skolēnam jāatpazīst rečitatīvs, ārija, kora dziedājums un uvertīra. Papilduzdevumā jāsniedz pamata zināšanas par 4 minētajiem operas elementiem - to izmantojumu operas izrādē.
8. Mūzika baroka galmā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jautājumos ietverta informācija par mūziku baroka galmā - kapelmeistara un orķestrantu statuss, mūziķiem piemērots apģērbs, mūzikas nozīme galmā.
9. Galms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Katrā uzdevumā ir 2 jautājumi, kuri pārbauda skolēnu zināšanas par tēmu "Galms" no teorijas materiāla "Baroka raksturojums".
10. Tēli latviešu rokoperās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jautājumi balstīti uz tēliem 3 latviešu rokoperās - Ansis Kaupēns, Eižens Finks, Kvazimodo un Esmerlda. Pirmajiem 2 jāzin viņu nodarbošanās un vārds, uzvārds. Kvazimodo un Esmeraldai jāatpazīst pēc viņu apraksta un darbībām.
11. Sižeti Operās un rokoperās 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Lai skolēns varētu atbildēt uz 2 jautājumiem, viņam ir jāpārzin teorijā "Opera" un "Rokopera" doto 5 operu sižeti.
12. Operu "Orfejs", "Didona un Enejs" sižeti. 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Uzdevumā ir 2 jautājumi. Lai skolēns zinātu atbildes uz tiem, viņam ir jāiepazīstas ar operu "Orfejs" un "Didona un Enejs" īsajiem sižetu aprakstiem teorijas "Opera baroka laikā" materiālā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Orfeja mūzikas instruments Citi zema 2 p. No piedāvāto mūzikas instrumentu attēliem skolēniem jāatpazīst lira - Orfeja mūzikas instruments operā "Orfejs" un tukšajā lodziņā jāieraksta tās nosaukums.
2. Operas literārais teksts Citi zema 2 p. No doto vārdu saimes skolēnam ir jāatrod īstais, kas apzīmē operas literāro tekstu. Papildjautājumā skolēnam jāzin vārda "librets" skaidrojums / definīcija.
3. Uvertīra Citi zema 2 p. Skolēnam jāsniedz zināšanas par uvertīru - kas to izpilda un, kāda ir uvertīras loma operas izrādē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baroks, opera, rokopera I 00:30:00 vidēja 15 p. Testā iekļauti uzdevumi no teorijas meteriāliem "Baroka raksturojums", "Opera", "Rokopera".
2. Baroks, opera, rokopera II 00:20:00 vidēja 14 p. Testā iekļauti uzdevumi no teorijas meteriāliem "Baroka raksturojums", "Opera", "Rokopera".

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baroks, opera, rokopera III 00:40:00 vidēja 31 p. Testā iekļauti uzdevumi no teorijas meteriāliem "Baroka raksturojums", "Opera", "Rokopera".