Teorija

Uzdevumi

1. Ievērojamākās baroka celtnes

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Baroka un rokoperas salīdzinājums.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Jēdzieni operā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Operas "Orfejs" sižets

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Raksturo baroka stilu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Muzikālie numuri latviešu rokoperās.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Klausoties atpazīsti operas muzikālos numurus.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Mūzika baroka galmā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Galms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Tēli latviešu rokoperās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Sižeti Operās un rokoperās

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Operu "Orfejs", "Didona un Enejs" sižeti.

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Baroks, opera, rokopera I

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Baroks, opera, rokopera II

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem