Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ludvigs van Bēthovens un Kārlis Amenda Materiāls iekļauj galveno informāciju par Ludviga van Bēthovena, Kārļa Amendas dzīves norisēm un viņu ciešo draudzību.
2. Koncertdzīve Rīgā 17. - 19. gs. 2. pusei Teorijas materiāls sniedz īsu koncertdzīves apskatu Rīgā 17. - 19. gs. 2.p. Informācija iekļauj 3 Skola2030 prasītos muzikālos fragmentus: V. A. Mocarta operas "Burvju flauta" - "Nakts karalienes āriju", "Papageno unn Papagenas duetu", kori "Klau, zvaniņš".
3. Jāņa Cimzes darbības nozīme Materiāls iekļauj 5 īsas apakštēmas: Jānis Cimze, Vidzemes skolotāju seminārs, latviešu tautasdziesmu apdare, kopdziedāšanas svētki un Skola2030 pieminētie latviešu tradicionālie mūzikas instrumenti.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stils 1. izziņas līmenis zema 3 p. Skolēniem jāatrod pareizais 18. gs. stila nosaukums un fakts par Vīni - "Eiropas mūzikas galvaspilsētu".
2. Vidzemes skolotāju seminārs 1. izziņas līmenis zema 4 p. Uzdevumā skolēniem lūgts izskaidrot visus vārdus nosaukumā - "Vidzemes skolotāju seminārs". Papildjautājumā nepieciešams zināt vadītāju Jāni Cimzi.
3. Mūzika Rīgā 18. gs. b. - 19. gs. sākumā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Uzdevums prasa skolēnu zināšanas par Eiropas komponistu mūzikas atskaņošanu Rīgā 18.gs.b. - 20. gs. sāk. un pārstāvēto publiku šajos koncertos.
4. Skolotāju seminārs 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. 2 jautājumu atbildēs prasītas zināšanas par Vidzemes skolotāju semināra atrašanās vietām - pilsētām un tā vadītāju Jāni Cimzi.
5. Kārļa Amendas draugs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Starp dažādu kultūras pārstāvji attēliem skolēnam jāatrod K. Amendas draugs - Ludvigs van Bēthovens. Papildjautājumā jāsniedz zināšanas par Bēthovena pasniegto dāvanu Amendam.
6. Mājās izgatavotie latviešu mūzikas instrumenti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevums iekļauj Skola2030 8.6. tēmā dotos latviešu instrumentus, kurus skolēnam ir jāatpazīst - kokle, vijole, vargāns, trīdeksnis, sietiņš un stabule. Papildjautājums prasa dot konkrētu šo instrumentu nosaukumu.
7. Ciešā draudzība I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dotajos - pilnīgos un nepilnīgos - atbilžu variantos jāatrod K. Amendas draugs L. van bēthovens. Papildjautājums prasa zināšanas - ko personīgu Bēthovens vēstulē Amendam atklāja?
8. "Lauka puķes" I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jautājumā prasīts atrast pareizo materiālu, kas ievietots krājuma "Dziesmu rota" 2. daļā "Lauka puķes" (jautājuma uzbūvē speciāli nav minēts krājuma "Dziesmu rota" nosaukums, jo to ir prasīts zināt citā jautājumā). Papildjautājumā lūgts noteikt laikaposmu, kad šo krājumu izdeva.
9. "Lauka puķes" II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam nošu piemēros jāsameklē, kura ir latviešu tautasdziesmas apdare korim = jāatrod teksta autors "latviešu tautas dziesma". Papildjautājums prasa pamata zināšanas par iekļautajiem skaņdarbiem krājuma "Dziesmu rota" 2. d. "Lauka puķes".
10. "Dārza puķes" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jautājums prasa zināšanas - kāda veida skaņdarbi ir iekļauti krājuma "Dziesmu rota" 1. daļā "Dārza puķes" (krājuma nosaukums nav minēts, tikai 1. daļas nosaukums). Papildjautājums prasa atbildi - kā sauc šo krājumu, kura 1. daļa ir "Dārza puķes".
11. Latviešu tautasdziesmas apdare I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 1. jaut. prasīta atbilde - Jānis Cimze kopā ar saviem audzēkņiem bija pirmie latviešu tautasdziesmu apdaru veidotāji. Savukārt 2. jaut. jāzina teorija - kas ir tautasdziesmas apdare.
12. Latviešu tautasdziesmas apdare II 3. izziņas līmenis augsta 2 p. 1. jaut. starp dažādiem skaņu failiem skolēniem jāsaklausa latviešu tautasdziesmas apdare a cappella (dotas 3: "Rīga dimd","Krauklīt`s sēž ozolā", "Pūt, vējiņi". Papildjautājums prasa atbildēt,vai apdare var tikt veidota arī kā tautasdziesmas melodija ar instrumentālu izpildījumu?
13. Latviešu tautasdziesmas apdare III 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Klausīšanās uzdevums. Jautājums prasa zināt / klausoties atminēt, kāda veida skaņdarbi ir iekļauti J. Cimzes krājuma "Dziesmu rota" 2. daļā "Lauka puķes" (jautājumā speciāli nav minēts krājuma nosaukums "Dārza puķes", lai laicīgi citā jautājumā nepateiktu skolēnam atbildi).
14. "Dziesmu rota" un "Dainu skapis" 3. izziņas līmenis augsta 2 p. 2 jautājumi prasa vispārēji salīdzināt iekļautā materiāla veidu Jāņa Cimzes "Dziesmu rotas" 2. daļā "Lauka puķes" un Krišjāņa Barona "Dainu skapī".

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stīgu instrumentu kvartets Citi augsta 2 p. Uzdevuma izpilde prasa teorētiskās zināšanas par stīgu kvartetu. 1. jautājumā speciāli dots nepareizais - kontrabasa attēls. Papildjautājumā skolēnam jāzina kvarteta skaitliskais sastāvs.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nacionālās identitātes meklējumi Latvijā 00:40:00 vidēja 16 p. Testā iekļauti uzdevumi no tēmas "Nacionālās identitātes meklējumi Latvijā", kā arī pievienots viens slēptais uzdevums.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nacionālās identitātes meklējumi Latvijā 00:40:00 vidēja 18 p. Testā iekļauti uzdevumi no tēmas "Nacionālās identitātes meklējumi Latvijā", kā arī pievienots viens slēptais uzdevums.