Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mūzika animācijā Iepazīst mūzikas daudzveidību un mācās izprast mūzikas nozīmi un pielietojumu latviešu un cittautu animācijas filmās.
2. Animācija. Mūzika cittautu animācijas filmās Iepazīst mūzikas daudzveidību un mācās izprast mūzikas nozīmi un pielietojumu latviešu un cittautu animācijas filmās.
3. Mūzika latviešu animācijas filmās Iepazīst mūzikas daudzveidību un mācās izprast mūzikas nozīmi un pielietojumu latviešu un cittautu animācijas filmās.
4. Mūzikas izteiksmes līdzekļi Izprot mūzikas izteiksmes līdzekļu lietojumu filmu mūzikā. Izprot mūzikas lomu animācijas filmu tēlu atklāsmē.
5. Mūzikas žanru daudzveidība Izprot mūzikas žanru un izpildītāju daudzveidību. Izprot mūzikas lomu animācijas filmu tēlu atklāsmē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Analizē mūzikas tēlu latviešu animācijā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Klausās un analizē animācijas mūzikas tēlu. Skaidro dažādus mūzikas izteiksmes līdzekļus, izprot to lietojumu.
2. Zini dziesmas vārdus 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Apgūst, dzied un zina no galvas cittautu tautasdziesmas.
3. Dziesmas vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Apgūst, dzied un zina no galvas dziesmas no latviešu animācijas filmām.
4. Pazudušie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Apgūst, dzied un zina no galvas dziesmas no latviešu animācijas filmām.
5. Skaidro mūzikas izteiksmes līdzekli 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro dažādus mūzikas izteiksmes līdzekļus. Izprot mūzikas izteiksmes līdzekļu lietojumu animācijas filmās. Izprot mūzikas lomu animācijas filmu tēlu atklāsmē.
6. Norādi mūzikas izteiksmes līdzekļa skaidrojumu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro dažādus mūzikas izteiksmes līdzekļus, izprot to lietojumu.
7. Skaidro mūzikas valodas elementa apzīmējumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro dažādus mūzikas izteiksmes līdzekļus, mūzikas valodas elementu apzīmējumus, izprot to lietojumu.
8. Nosaki mūzikas valodas elementu nošu rakstā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro dažādus mūzikas izteiksmes līdzekļus, izprot to lietojumu. Zina mūzikas valodas elementu apzīmējumus un to pierakstu.
9. Skaidro mūzikas valodas elementu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro dažādus mūzikas izteiksmes līdzekļus, izprot to lietojumu.
10. Skaidro mūzikas žanru 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro žanru iedalījumu. Izprot mūzikas žanru daudzveidību. Izprot mūzikas žanru lietojumu animācijas filmās.
11. Nosaki žanru pēc attēla 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt skaņdarbu iedalījumu mūzikas žanros. Izprot mūzikas žanru daudzveidību un lietojumu animācijas filmās.
12. Nosaki žanru pēc video 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt skaņdarbu iedalījumu mūzikas žanros. Izprot mūzikas žanru daudzveidību un lietojumu animācijas filmās.
13. Nosaki mūzikas žanru latviešu animācijas filmā 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot noteikt skaņdarbu iedalījumu mūzikas žanros. Izprot mūzikas žanru daudzveidību un lietojumu animācijas filmās.
14. Nosaki mūzikas žanru cittautu animācijas filmā 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot noteikt skaņdarbu iedalījumu mūzikas žanros. Izprot mūzikas žanru daudzveidību un lietojumu animācijas filmās.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Analizē mūzikas tēlu cittautu animācijā Citi vidēja 3 p. Klausās un analizē animācijas mūzikas tēlu. Skaidro dažādus mūzikas izteiksmes līdzekļus, izprot to lietojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mūzikas daudzveidība latviešu animācijas filmās 00:15:00 vidēja 7 p. Iepazīst mūzikas daudzveidību, raksturo mūzikas izteiksmes līdzekļus, izprot žanru iedalījumu, analizē mūzikas tēlus latviešu animācijas filmās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mūzikas daudzveidība cittautu animācijas filmās 00:15:00 vidēja 7 p. Iepazīst mūzikas daudzveidību, raksturo mūzikas izteiksmes līdzekļus, izprot žanru iedalījumu, analizē mūzikas tēlus cittautu animācijas filmās.