Grūtības pakāpe:
00:15:00
1. Skaidro mūzikas izteiksmes līdzekli 1p.
2. Nosaki mūzikas valodas elementu nošu rakstā 1p.
3. Nosaki žanru pēc attēla 1p.
4. Nosaki mūzikas žanru latviešu animācijas filmā 1p.
5. Analizē mūzikas tēlu latviešu animācijā 3p.