Mūzikai animācijas filmās ir liela nozīme, tā atdzīvina filmas notikumus, tēlus un noskaņu. Mūzika palīdz atklāt animācijas filmu saturu, darbību, tēlu raksturus un pārdzīvojumus.
Animācijas filmās ir izmantota mūzikas žanru daudzveidība– gan vokālā, gan instrumentālā, gan dejas un dziesmas, gan orķestra skaņdarbi.
Mūzikas žanrs ir skaņdarbu iedalījums noteiktos mūzikas veidos.
Svarīgi!
Mūzikā dalījums žanros ir visai sarežģīts.
To var iedalīt pēc:
piederības akadēmiskajai, populārajai vai tautas mūzikai,
laika perioda,
mūzikas lietojuma veida u.c.
Visizplatītākais un vienkāršākais žanru iedalījums ir pēc atskaņojuma veida.
Vokālās mūzikas žanri – skaņdarbi vienam vai vairākiem dziedātājiem ar instrumentālu pavadījumu vai bez tā. Vokālā mūzika vairāk saistīta ar akadēmisko, klasisko dziedāšanas stilu.
 
Skaņdarbi solo – viens dziedātājs.
Skaņdarbi ansamblim - 2 līdz 12 dziedātāji. Duets – divi, trio – trīs, kvartets – četri dziedātāji.
Skaņdarbi korim – bērnu koris, sieviešu koris, vīru koris, jauktais koris.
A capella (izrunā „a kapella”) - skaņdarbs bez instrumentāla pavadījuma.
  
Vokālinstrumentālā mūzikaskaņdarbi vienam vai vairākām dziedātājiem, ko pavada instrumentāls ansamblis vai orķestris. Vokālinstrumentālo mūziku nereti saista ar populārās mūzikas skaņdarbiem dziedātājbalsīm un instrumentiem.
Vokālsimfoniskā mūzika - skaņdarbi dziedātājbalsij, dziedātājbalsīm un orķestrim, piemēram, oratorija, kantāte.
  
Instrumentālās mūzikas žanri -  skaņdarbi mūzikas instrumentu izpildījumā.
 
Skaņdarbi solo – viens izpildītājs.
Skaņdarbi ansamblim - 2 līdz 12 izpildītāji. Duets – divi, trio – trīs, kvartets – četri izpildītāji.
Skaņdarbi orķestrim – pūtēju orķestris, stīgu orķestris (kamerorķestris), simfoniskais orķestris.
Koncerts - skaņdarbs vienam, retāk diviem izpildītājiem un orķestrim.
Piemēram, klavierkoncerts – skaņdarbs klavierēm un orķestrim; vijoļkoncerts – skaņdarbs vijolei un orķestrim.
 
Bieži vien vienu skaņdarbu var attiecināt uz vairākām žanru grupām. Mūzikas iedalījumu žanros var noteikt vairāki kritēriji, piemēram,
  • pielietojums, saturs - deju mūzika; gājiena mūzika – maršs; dziesmas – romance, balāde, šūpuļdziesma, karavīru dziesma; dažādu svētku mūzika; himna.
  • forma, uzbūve – miniatūrskaņdarbi (īsi skaņdarbi), simfonija, opera, balets.
  • laika periods, stils – 17./18. gs. baroka mūzika; 19. gs romantisma mūzika, tautiskā mūzika, sakrālā mūzika.
Atsauce:
https://enciklopedija.lv, Nacionālā enciklopēdija. Vokālinstrumentālā mūzika.
Atsauce:
https://lv.wikipedia.org, Brīvā enciklopēdija. Mūzikas žanrs.