Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mājas muzicēšana senāk un mūsdienās Gūst izpratni par mājas muzicēšanas tradīcijām agrāk un mūsdienās, salīdzina tās ar citu tautu tradīcijām, piemēram, tradīcijām Vācijā. Iepazīst mājas muzicēšanas tradīcijas, lai rosinātu domāt par muzicēšanas iespējām ikdienā savā ģimenē.
2. Šūpuļdziesmas Iepazīt un apgūt latviešu un citu tautu šūpuļdziesmas. Klausīties, analizēt un noskaidrot šūpuļdziesmu izcelsmi un mērķi.
3. Transponēšana Apgūst vienkāršas melodijas un ritma pierakstu ar notīm. Veido izpratni par transponēšanu, izpilda praktiskus transponēšanas vingrinājumus. Skaidro transponēšanas lietojumu mūzikā. Uzlabo nošu lasītprasmi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Muzicēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Gūst izpratni par mājas muzicēšanas tradīcijām agrāk un mūsdienās, salīdzina tās ar citu tautu tradīcijām, piemēram, tradīcijām Vācijā. Iepazīst mājas muzicēšanas tradīcijas, lai rosinātu domāt par muzicēšanas iespējām ikdienā savā ģimenē.
2. Lauku kapela 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Gūst izpratni par mājas muzicēšanas tradīcijām agrāk un mūsdienās, salīdzina tās ar citu tautu tradīcijām, piemēram, tradīcijām Vācijā. Iepazīst mājas muzicēšanas tradīcijas, lai rosinātu domāt par muzicēšanas iespējām ikdienā savā ģimenē.
3. Mūzikas instrumenti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Gūst izpratni par mājas muzicēšanas tradīcijām agrāk un mūsdienās, salīdzina tās ar citu tautu tradīcijām, piemēram, tradīcijām Vācijā. Iepazīst mājas muzicēšanas tradīcijas, lai rosinātu domāt par muzicēšanas iespējām ikdienā savā ģimenē.
4. Atrodi mūzikas instrumentu! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Gūst izpratni par mājas muzicēšanas tradīcijām agrāk un mūsdienās, salīdzina tās ar citu tautu tradīcijām, piemēram, tradīcijām Vācijā. Iepazīst mājas muzicēšanas tradīcijas, lai rosinātu domāt par muzicēšanas iespējām ikdienā savā ģimenē.
5. Nosauc mūzikas instrumentu! 1. izziņas līmenis zema 1 p. Gūst izpratni par mājas muzicēšanas tradīcijām agrāk un mūsdienās, salīdzina tās ar citu tautu tradīcijām, piemēram, tradīcijām Vācijā. Iepazīst mājas muzicēšanas tradīcijas, lai rosinātu domāt par muzicēšanas iespējām ikdienā savā ģimenē.
6. Kas ir šūpuļdziesma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iepazīst un apgūst latviešu un citu tautu šūpuļdziesmas. Klausās, analizē un noskaidro šūpuļdziesmu izcelsmi un mērķi, piemēram salīdzina latviešu un dažādu tautu šūpuļdziesmas. Apgūst šūpuļdziesmai raksturīgos mūzikas teorijas elementus.
7. Miega nesēji 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iepazīst un apgūst latviešu un citu tautu šūpuļdziesmas. Klausās, analizē un noskaidro šūpuļdziesmu izcelsmi un mērķi, piemēram salīdzina latviešu un dažādu tautu šūpuļdziesmas. Apgūst latviešu tautas šūpuļdziesmas vārdus.
8. Šūpuļdziesmas īpašības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iepazīst un apgūst latviešu un citu tautu šūpuļdziesmas. Klausās, analizē un noskaidro šūpuļdziesmu izcelsmi un mērķi, piemēram salīdzina latviešu un dažādu tautu šūpuļdziesmas. Apgūst šūpuļdziesmai raksturīgos mūzikas teorijas elementus.
9. Šūpuļdziesmas vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Iepazīst un apgūst latviešu un citu tautu šūpuļdziesmas. Klausās, analizē un noskaidro šūpuļdziesmu izcelsmi un mērķi, piemēram salīdzina latviešu un dažādu tautu šūpuļdziesmas. Apgūst latviešu tautas šūpuļdziesmas vārdus.
10. Šūpuļdziesmu mīkla 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iepazīst un apgūst latviešu un citu tautu šūpuļdziesmas. Klausās, analizē un noskaidro šūpuļdziesmu izcelsmi un mērķi. Apgūst šūpuļdziesmai raksturīgos mūzikas teorijas elementus.
11. Dažādu tautu šūpuļdziesmas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iepazīst un apgūst latviešu un citu tautu šūpuļdziesmas. Klausās, analizē un noskaidro šūpuļdziesmu izcelsmi un mērķi. Apgūst šūpuļdziesmai raksturīgos mūzikas teorijas elementus.
12. Transponēta melodija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido izpratni par transponēšanu, izpilda praktiskus transponēšanas vingrinājumus. Skaidro transponēšanas lietojumu mūzikā. Uzlabo nošu lasītprasmi. Nostiprina Do, Fa, Sol mažoru dažādos vingrinājumos
13. Pazudušās notis 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Veido izpratni par transponēšanu, izpilda praktiskus transponēšanas vingrinājumus. Skaidro transponēšanas lietojumu mūzikā. Uzlabo nošu lasītprasmi. Nostiprina Do, Fa, Sol mažoru dažādos vingrinājumos
14. Transponēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido izpratni par transponēšanu, izpilda praktiskus transponēšanas vingrinājumus. Skaidro transponēšanas lietojumu mūzikā. Uzlabo nošu lasītprasmi. Nostiprina Do, Fa, Sol mažoru dažādos vingrinājumos
15. Transponē nošu piemēru 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Veido izpratni par transponēšanu, izpilda praktiskus transponēšanas vingrinājumus. Skaidro transponēšanas lietojumu mūzikā. Uzlabo nošu lasītprasmi. Nostiprina Do, Fa, Sol mažoru dažādos vingrinājumos

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atpazīsti mūzikas instrumentu Citi zema 1 p. Gūst izpratni par mājas muzicēšanas tradīcijām agrāk un mūsdienās, salīdzina tās ar citu tautu tradīcijām, piemēram, tradīcijām Vācijā. Iepazīst mājas muzicēšanas tradīcijas, lai rosinātu domāt par muzicēšanas iespējām ikdienā savā ģimenē.
2. Pazudušie vārdi Citi vidēja 4 p. Iepazīst un apgūst latviešu un citu tautu šūpuļdziesmas. Klausās, analizē un noskaidro šūpuļdziesmu izcelsmi un mērķi, piemēram salīdzina latviešu un dažādu tautu šūpuļdziesmas. Apgūst latviešu tautas šūpuļdziesmas vārdus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Muzicēšana un šūpuļdziesmas 00:00:00 vidēja 9 p. Gūst izpratni par mājas muzicēšanas tradīcijām agrāk un mūsdienās. Ierosina skolēnu domāt par muzicēšanas tradīcijām ģimenē. Iepazīst un apgūst latviešu un citu tautu šūpuļdziesmas. Klausās, analizē un noskaidro šūpuļdziesmu izcelsmi un mērķi. Apgūst šūpuļdziesmai raksturīgos mūzikas teorijas elementus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Muzicēšana un transponēšana 00:00:00 vidēja 6 p. Gūst izpratni par mājas muzicēšanas tradīcijām agrāk un mūsdienās. Ierosina skolēnu domāt par muzicēšanas tradīcijām ģimenē. Veido izpratni par transponēšanu, izpilda praktiskus transponēšanas vingrinājumus. Skaidro transponēšanas lietojumu mūzikā. Uzlabo nošu lasītprasmi. Nostiprina Do, Fa, Sol mažoru dažādos vingrinājumos.