Transponēšana ir melodijas pārcelšana no viena skaņu augstuma uz citu (augstāk vai zemāk).
Transponēšana ļauj mainīt melodijas tonalitāti.
 
Tonalitāte ir skaņkārta no noteiktas pamatskaņas.
Piemērs:
Do mažors no do. Sol mažors no sol.
To lieto gadījumos, ja dziesma neatbilst dziedātāja balss augstumam vai mūzikas instrumenta skaņu apjomam - diapazonam.
Piemērs:
Latviešu tautas dziesmas "Aijā, žūžū" melodijas pieraksts Do mažorā. Pirmā melodijas nots ir do.
Melodija_Do.png
 
Tā pati melodija pārcelta jeb transponēta Fa mažorā. Pirmā  melodijas nots tagad ir fa.
 
Melodija_Fa.png
 
Tā pati melodija pārcelta jeb transponēta Sol mažorā. Pirmā  melodijas nots tagad ir sol.
 
Melodija_Sol.png