Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daba dziesmās un skaņdarbos Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības, kā tās tiek atspoguļotas folklorā, dziesmās un instrumentālajā mūzikā. Zina, ka mūzikas iedvesmas avots nereti ir daba. Aktualizē iepriekš mācīto mūzikas izteiksmes līdzekļu atpazīšanu un lietošanu.
2. Tembrs Zina, kas ir tembrs. Raksturo, kā atšķiras mūzikas instrumentu tembri. Klausās skaņdarbus un prot analizēt mūzikas instrumentu piemērotību dabas tēlu radīšanai. Salīdzina dažādu mūzikas instrumentu tembru, lai tos izmantotu atbilstošu dabas tēlu atveidei.
3. Rondo Attīsta formas izjūtu un nostiprina izpratni par rondo formu mūzikā. Skandējot, ritmizējot un dziedot, rondo formas apguvei izmanto melodiskos, ritma un teksta piemērus. Izzina rondo formas uzbūvi, radoši darbojoties ar rondo formas shēmu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dziesmas vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 9p. Iepazīst latviešu tautasdziesmas par dabu un dabas tēliem. Apzinās Latvijas augu un dzīvnieku valsts bagātību. Pēta dažādas skaņas dabā. Salīdzina dzīvnieku un cilvēku rakstura īpašības, dažādas sadzīviskas situācijas. Apgūst, dzied un zina no galvas latviešu tautasdziesmas.
2. Nosaki dabas tēlu 2. izziņas līmenis zema 1p. Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības, kā tās tiek atspoguļotas folklorā, dziesmās un instrumentālajā mūzikā. Zina, ka mūzikas iedvesmas avots nereti ir daba. Aktualizē iepriekš mācīto mūzikas izteiksmes līdzekļu atpazīšanu un lietošanu.
3. Izveido dabas tēlu 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības, kā tās tiek atspoguļotas folklorā, dziesmās un instrumentālajā mūzikā. Zina, ka mūzikas iedvesmas avots nereti ir daba. Aktualizē iepriekš mācīto mūzikas izteiksmes līdzekļu atpazīšanu un lietošanu.
4. Nosaki mūzikas izteiksmes līdzekļus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības, kā tās tiek atspoguļotas folklorā, dziesmās un instrumentālajā mūzikā. Zina, ka mūzikas iedvesmas avots nereti ir daba. Aktualizē iepriekš mācīto mūzikas izteiksmes līdzekļu atpazīšanu un lietošanu.
5. Kas ir tembrs 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, kas ir tembrs. Raksturo, kā atšķiras mūzikas instrumentu tembri. Klausās skaņdarbus un prot analizēt mūzikas instrumentu piemērotību dabas tēlu radīšanai. Salīdzina dažādu mūzikas instrumentu tembru, lai tos izmantotu atbilstošu dabas tēlu atveidei.
6. Klausies skaņdarbu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, kas ir tembrs. Raksturo, kā atšķiras mūzikas instrumentu tembri. Klausās skaņdarbus un prot analizēt mūzikas instrumentu piemērotību dabas tēlu radīšanai. Salīdzina dažādu mūzikas instrumentu tembru, lai tos izmantotu atbilstošu dabas tēlu atveidei.
7. Nosaki instrumentu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, kas ir tembrs. Raksturo, kā atšķiras mūzikas instrumentu tembri. Klausās skaņdarbus un prot analizēt mūzikas instrumentu piemērotību dabas tēlu radīšanai. Salīdzina dažādu mūzikas instrumentu tembru, lai tos izmantotu atbilstošu dabas tēlu atveidei.
8. Skaties un klausies 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, kas ir tembrs. Raksturo, kā atšķiras mūzikas instrumentu tembri. Klausās skaņdarbus un prot analizēt mūzikas instrumentu piemērotību dabas tēlu radīšanai. Salīdzina dažādu mūzikas instrumentu tembru, lai tos izmantotu atbilstošu dabas tēlu atveidei.
9. Kas ir rondo 1. izziņas līmenis zema 1p. Attīsta formas izjūtu un nostiprina izpratni par rondo formu mūzikā. Skandējot, ritmizējot un dziedot, rondo formas apguvei izmanto melodiskos, ritma un teksta piemērus. Izzina rondo formas uzbūvi, radoši darbojoties ar rondo formas shēmu.
10. Rondo attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attīsta formas izjūtu un nostiprina izpratni par rondo formu mūzikā. Skandējot, ritmizējot un dziedot, rondo formas apguvei izmanto melodiskos, ritma un teksta piemērus. Izzina rondo formas uzbūvi, radoši darbojoties ar rondo formas shēmu.
11. Ritma rondo 3. izziņas līmenis augsta 1p. Attīsta formas izjūtu un nostiprina izpratni par rondo formu mūzikā. Skandējot, ritmizējot un dziedot, rondo formas apguvei izmanto melodiskos, ritma un teksta piemērus. Izzina rondo formas uzbūvi, radoši darbojoties ar rondo formas shēmu.
12. Teksta rondo 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attīsta formas izjūtu un nostiprina izpratni par rondo formu mūzikā. Skandējot, ritmizējot un dziedot, rondo formas apguvei izmanto melodiskos, ritma un teksta piemērus. Izzina rondo formas uzbūvi, radoši darbojoties ar rondo formas shēmu.
13. Simbolu rondo 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attīsta formas izjūtu un nostiprina izpratni par rondo formu mūzikā. Skandējot, ritmizējot un dziedot, rondo formas apguvei izmanto melodiskos, ritma un teksta piemērus. Izzina rondo formas uzbūvi, radoši darbojoties ar rondo formas shēmu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pazudušie vārdi Citi vidēja 5p. Iepazīst latviešu tautasdziesmas par dabu un dabas tēliem. Pēta dažādas skaņas un dabas procesu norises. Analizē tautasdziesmas tekstu, salīdzina cilvēka dzīves un dabas ritmu. Iepazīst senvārdus. Apgūst, dzied un zina no galvas latviešu tautasdziesmas.
2. Nosaki tembru Citi augsta 2p. Zina, kas ir tembrs. Raksturo, kā atšķiras mūzikas instrumentu tembri. Klausās skaņdarbus un prot analizēt mūzikas instrumentu piemērotību dabas tēlu radīšanai. Salīdzina dažādu mūzikas instrumentu tembru, lai tos izmantotu atbilstošu dabas tēlu atveidei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daba skaņdarbos un tembrs 20:00:00 vidēja 14p. Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības, kā tās tiek atspoguļotas folklorā, dziesmās un instrumentālajā mūzikā. Zina, ka mūzikas iedvesmas avots nereti ir daba. Aktualizē iepriekš mācīto mūzikas izteiksmes līdzekļu atpazīšanu un lietošanu. Zina, kas ir tembrs. Raksturo, kā atšķiras mūzikas instrumentu tembri. Klausās skaņdarbus un prot analizēt mūzikas instrumentu piemērotību dabas tēlu radīšanai. Salīdzina dažādu mūzikas instrumentu tembru, lai tos izmantotu atbilstošu dabas tēlu atveidei.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daba skaņdarbos. Rondo 20:00:00 vidēja 10p. Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības, kā tās tiek atspoguļotas folklorā, dziesmās un instrumentālajā mūzikā. Zina, ka mūzikas iedvesmas avots nereti ir daba. Aktualizē iepriekš mācīto mūzikas izteiksmes līdzekļu atpazīšanu un lietošanu. Attīsta formas izjūtu un nostiprina izpratni par rondo formu mūzikā. Skandējot, ritmizējot un dziedot, rondo formas apguvei izmanto melodiskos, ritma un teksta piemērus. Izzina rondo formas uzbūvi, radoši darbojoties ar rondo formas shēmu.