Teorija

Uzdevumi

1. Dziesmas vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Nosaki dabas tēlu

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Izveido dabas tēlu

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Nosaki mūzikas izteiksmes līdzekļus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kas ir tembrs

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Klausies skaņdarbu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Nosaki instrumentu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Skaties un klausies

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Kas ir rondo

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Rondo attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Ritma rondo

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Teksta rondo

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Simbolu rondo

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Daba skaņdarbos un tembrs

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem