Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mūzikas izteiksmes līdzekļi Prot raksturot un izmantot mūzikas izteiksmes līdzekļus. Skaidro mūzikas izteiksmes līdzekļu izvēli un zina, kā tie izmaina tēla raksturu un nokrāsu.
2. Rudens dabas tēli mūzikā Prot raksturot un izmantot mūzikas izteiksmes līdzekļus. Skaidro mūzikas izteiksmes līdzekļu izvēli un zina, kā tie izmaina tēla raksturu un nokrāsu.
3. Do mažors Nostiprina prasmi darboties Do mažorā. Zina Do mažora gammu un trijskani. Prot noteikt tonalitāti un toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izvēlies attēlu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Prot raksturot un izmantot mūzikas izteiksmes līdzekļus. Skaidro mūzikas izteiksmes līdzekļu izvēli un zina, kā tie izmaina tēla raksturu un nokrāsu.
2. Izvēlies skaņdarba nosaukumu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības. Prot raksturot, skaidrot un pamatot mūzikas izteiksmes līdzekļu izvēli, zina, kā tie izmaina tēla raksturu un nokrāsu.
3. Klausies un izvēlies nosaukumu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības. Prot raksturot, skaidrot un pamatot mūzikas izteiksmes līdzekļu izvēli, zina, kā tie izmaina tēla raksturu un nokrāsu.
4. Atrodi mūzikas izteiksmes līdzekli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības. Prot raksturot, skaidrot un pamatot mūzikas izteiksmes līdzekļu izvēli, zina, kā tie izmaina tēla raksturu un nokrāsu.
5. Skaidro mūzikas izteiksmes līdzekli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot raksturot un izmantot mūzikas izteiksmes līdzekļus. Skaidro mūzikas izteiksmes līdzekļu izvēli un zina, kā tie izmaina tēla raksturu un nokrāsu.
6. Klausies un izvēlies izteiksmes līdzekli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības. Prot raksturot, skaidrot un pamatot mūzikas izteiksmes līdzekļu izvēli, zina, kā tie izmaina tēla raksturu un nokrāsu.
7. Klausies un izsaki apgalvojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības. Prot raksturot, skaidrot un pamatot mūzikas izteiksmes līdzekļu izvēli, zina, kā tie izmaina tēla raksturu un nokrāsu.
8. Klausies dabas skaņas 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības. Veido skaņu gleznas, skaidro un raksturo izmantotos dabas tēla mūzikas izteiksmes līdzekļus.
9. Izvēlies skaņdarba nosaukumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības. Veido skaņu gleznas, skaidro un raksturo izmantotos dabas tēla mūzikas izteiksmes līdzekļus.
10. Do mažora notis 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina prasmi darboties Do mažorā. Zina Do mažora gammu un trijskani. Prot noteikt noturīgās pakāpes un toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.
11. Do mažora nošu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi darboties Do mažorā. Zina Do mažora gammu un trijskani. Prot noteikt noturīgās pakāpes un toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.
12. Do mažora pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi darboties Do mažorā. Zina Do mažora gammu un trijskani. Prot noteikt noturīgās pakāpes un toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.
13. Apgalvojumi par Do mažoru 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Nostiprina prasmi darboties Do mažorā. Prot noteikt toniku, pakāpes. Zina nošu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Norādi skaidrojumu Citi vidēja 1 p. Prot raksturot un izmantot mūzikas izteiksmes līdzekļus. Skaidro mūzikas izteiksmes līdzekļu izvēli un zina, kā tie izmaina tēla raksturu un nokrāsu.
2. Izveido dabas tēlu Citi vidēja 1 p. Prot pētīt un salīdzināt, cik daudzveidīgi mūzikā tiek attēlotas dabas parādības. Prot raksturot, skaidrot un pamatot mūzikas izteiksmes līdzekļu izvēli, zina, kā tie izmaina tēla raksturu un nokrāsu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mūzikas izteiksmes līdzekļi un Do mažors 00:20:00 vidēja 6 p. Prot raksturot un izmantot mūzikas izteiksmes līdzekļus. Skaidro mūzikas izteiksmes līdzekļu izvēli un zina, kā tie izmaina tēla raksturu un nokrāsu. Nostiprina prasmi darboties Do mažorā. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rudens dabas tēli un Do mažors 00:20:00 vidēja 7 p. Prot raksturot un izmantot mūzikas izteiksmes līdzekļus. Skaidro mūzikas izteiksmes līdzekļu izvēli un zina, kā tie izmaina tēla raksturu un nokrāsu. Nostiprina prasmi darboties Do mažorā. Zina Do mažora gammu un trijskani. Prot noteikt tonalitāti un toniku.