Ar mūzikas izteiksmes līdzekļu palīdzību komponisti spēj attēlot dažādus dabas tēlus.
Rudens dabas tēli – vējš, lietus, vētra, salna, migla, lapkritis, arī pērkons un zibens.
Lēns temps un viļņveida vai lejupejoša melodija mūzikā var attēlot mierīgu un skumju lietainu dienu, miglu un rudens lapu krišanu.
 
rudens 1.png
Rudens lapkritis

Ātrs temps, skaļa dinamika, zemas skaņas atveido pērkona dusmas.
 
melni padebeši 1.png
Pērkons melnos padebešos
 
Dažāda ilguma skaņas, augsts reģistrs, klusa dinamika, lēcienveida vai mazkustīga melodija var attēlot lietu.
Klausies fragmentu no latviešu komponista Jura Karlsona skaņdarba "Pēc lietus"!
 

Pakāpeniski skaļāka mūzika un viļņveida vai augšupejoša melodija var radīt rīta tēlu – saulītes un gaismas pamošanos.
Klausies fragmentu no norvēģu komponista Edvarda Grīga skaņdarba "Rīts"!