Mūzikas izteiksmes līdzekļi ir muzikālo tēlu radītāji - temps, reģistrs, dinamika, ritms, melodija un citi.
Temps ir skaņdarba atskaņošanas ātrums.
Tempa iedalījums:
- lēns, ļoti lēns;
- ātrs, vidēji ātrs, ļoti ātrs.
 
Reģistrs ir skaņdarba skanējuma augstums.
Reģistru iedalījums:
- augsts;
- vidēji augsts;
- zems.
 
Dinamika ir skaņdarba atskaņošanas stiprums, skaļums.
Dinamikas iedalījums:
- klusa, vidēji klusa, ļoti klusa;
- skaļa, vidēji skaļa, ļoti skaļa;
- pakāpeniski skaļāka, pakāpeniski klusāka.
 
Ritms ir dažāda ilguma skaņu secība. To sauc arī par ritmisko zīmējumu.
Ritma iedalījums:
- īsas skaņas;
- ilgas skaņas.
 
Melodija apvieno dažādus mūzikas izteiksmes līdzekļus.
Melodijas līniju veidi:
- augšupejoša;
lejupejoša;
- viļņveida;
lēcienveida;
līdzena. 
  
Skaņas nokrāsa:  gaiša, tumša, spoža, samtaina, maiga, asa.
Visi minētie mūzikas izteiksmes līdzekļi veido mūzikas raksturu, kas var būt, piemēram, priecīgs, bēdīgs, jautrs, skumīgs, sapņains, noslēpumains, aktīvs, enerģisks.