Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Maršs Atpazīst maršam raksturīgo metru, ritmu, tempu. Saklausa maršu skaņdarbos. Klausās un nosaka mūzikas mūzikas izteiksmes līdzekļus.
2. Trompete Saklausa trompetes skanējumu skaņdarbos. Attēlā atpazīst trompeti, mūzikā saklausa tās radītās skaņas un raksturo tās skanējumu.
3. Latvija skaņdarbos Klausoties Latvijai veltītus skaņdarbus, saklausa un izjūt komponista pausto attieksmi pret dzimteni. Zina dziesmas uzbūvi - pants un piedziedājums. Dziesmās atpazīst pantu un piedziedājumu.
4. Noturīgās pakāpes Do mažorā Nostiprina prasmi darboties Do mažorā. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā. Zina un apdzied noturīgās pakāpes Do mažorā, saklausa un skaidro tonikas nozīmi tonalitātē. Zina Do mažora pakāpes un nošu nosaukumus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir maršs? 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot raksturot maršu. Atpazīst marša mūzikas raksturu un skaidro mūzikas izteiksmes līdzekļus.
2. Apgalvojumi par maršu 2. izziņas līmenis zema 1p. Prot raksturot maršu. Atpazīst marša mūzikas raksturu un skaidro mūzikas izteiksmes līdzekļus.
3. Maršs. Mūzikas izteiksmes līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīst, klausās un nosaka maršam raksturīgos mūzikas izteiksmes līdzekļus. Saklausa maršu skaņdarbos.
4. Maršs skaņdarbos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst, klausās un nosaka maršam raksturīgos mūzikas izteiksmes līdzekļus. Saklausa maršu skaņdarbos.
5. Trompetes raksturojums 2. izziņas līmenis zema 1p. Attēlā atpazīst trompeti, mūzikā saklausa tās radītās skaņas un raksturo tās skanējumu.
6. Trompete attēlos 2. izziņas līmenis zema 1p. Attēlā atpazīst trompeti, mūzikā saklausa tās radītās skaņas un raksturo tās skanējumu.
7. Trompete un trompetists 2. izziņas līmenis zema 1p. Attēlā atpazīst trompeti, mūzikā saklausa tās radītās skaņas un raksturo tās skanējumu.
8. Trompetes skanējums skaņdarbā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaņdarbā saklausa un atpazīst trompeti, tās skanējumu. Skaidro un atšķir žanru - dziesma, instrumentālā mūzika.
9. Skaņdarba veids 2. izziņas līmenis zema 1p. Klausoties Latvijai veltītus skaņdarbus, saklausa un izjūt komponista pausto attieksmi pret dzimteni. Skaidro izpildītājsastāvu - solists, koris, orķestris un žanru - dziesma, instrumentālā mūzika.
10. Dziesmas uzbūves noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina dziesmas uzbūvi - pants un piedziedājums. Dziesmās atpazīst pantu un piedziedājumu, apguvei izmanto dziesmu teksta piemērus.
11. Dziesmas panta un piedziedājuma noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 1p. Zina dziesmas uzbūvi - pants un piedziedājums. Dziesmās atpazīst pantu un piedziedājumu, apguvei izmanto dziesmu teksta piemērus.
12. Notis un pakāpes Do mažorā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina prasmi darboties Do mažorā. Zina Do mažora gammu. Prot noteikt noturīgās pakāpes un toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.
13. Pakāpes Do mažorā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina prasmi darboties Do mažorā. Zina Do mažora gammu. Prot noteikt noturīgās pakāpes un toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.
14. Pakāpes Do mažorā. Iztrūkstošais vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina prasmi darboties Do mažorā. Zina Do mažora gammu. Prot noteikt noturīgās pakāpes un toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.
15. Do mažora pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina prasmi darboties Do mažorā. Zina Do mažora gammu un trijskani. Prot noteikt noturīgās pakāpes un toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.
16. Apgalvojumi par Do mažoru 2. izziņas līmenis augsta 1p. Nostiprina prasmi darboties Do mažorā. Prot noteikt toniku, pakāpes. Zina nošu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Marša īpašības Citi vidēja 1p. Prot raksturot maršu. Atpazīst marša mūzikas raksturu un skaidro mūzikas izteiksmes līdzekļus.
2. Latvijai veltītie skaņdarbi Citi vidēja 1p. Klausoties Latvijai veltītus skaņdarbus, saklausa un izjūt komponista pausto attieksmi pret dzimteni. Skaidro izpildītājsastāvu - solists, koris, orķestris un žanru - dziesma, instrumentālā mūzika.
3. Dziesmas uzbūve Citi augsta 1p. Zina dziesmas uzbūvi - pants un piedziedājums. Dziesmās atpazīst pantu un piedziedājumu, apguvei izmanto dziesmu teksta piemērus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Maršs un trompete 00:15:00 vidēja 6p. Zina maršam raksturīgo metru, ritmu, tempu. Atpazīst un nosaka marša mūzikas izteiksmes līdzekļus. Saklausa trompetes skanējumu skaņdarbos. Attēlā atpazīst trompeti, mūzikā saklausa tās radītās skaņas un raksturo tās skanējumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mūzikas klausīšanās 00:20:00 vidēja 7p. Saklausa maršu un trompetes skanējumu skaņdarbos. Klausās un nosaka maršam raksturīgos mūzikas mūzikas izteiksmes līdzekļus un trompetes radītās skaņas, raksturo tās skanējumu. Skaidro skaņdarba žanru - dziesma, instrumentālā mūzika.