Daudzu komponistu darbi ir veltīti Latvijai. Dziesmās un instrumentālajos skaņdarbos attēlota mūsu Latvijas skaistā daba, pausta attieksme pret dzimteni - prieks, lepnums un mīlestība. Arī latviešu tautasdziesmas ir veltītas Latvijas skaistumam.
Dziesma ir neliels skaņdarbs dziedāšanai.
Dziesmas var atskaņot gan solists, gan koris.
Dziesmai ir vārdi, kas parasti sastāv no pantiem un piedziedājumiem.
Visbiežāk panti mainās, bet piedziedājums pēc katra panta atkārtojas.
Piemērs:
Latviešu tautasdziesma
Vai, priedīte, vai, eglīte
 
1. pants
Vai, priedīte, vai, eglīte
Tavu daiļu augumiņ'!
 
Piedziedājums
Ak, jak, jā, taivakatā,
Tidiri, tidiridi rallalā.
 
2. pants
Vai bij' ziema, vai vasara,
Zaļi svārki mugurā.
 
Piedziedājums
Ak, jak, jā, taivakatā,
Tidiri, tidiridi rallalā.
 
3. pants
Visi koki žēli rauda,
Vasariņu vadīdam'.
 
Piedziedājums
Ak, jak, jā, taivakatā,
Tidiri, tidiridi rallalā.
 
4. pants
Priede, egle neraudāja,
Tām skujiņas nenobir'.
 
Piedziedājums
Ak, jak, jā, taivakatā,
Tidiri, tidiridi rallalā.
Bieži vien dziesmas tiek izpildītas dažādu mūzikas instrumentu pavadījumā.
Instrumentālā mūzika tiek spēlēta uz mūzikas instrumentiem bez dziedāšanas.
Instrumentālos skaņdarbus var atskaņot gan solists, gan orķestris.
Klausies maršu, kas veltīts mūsu zemes aizstāvjiem!
 
Atsauce:
https://enciklopedija.lv, Brīvā enciklopēdija
I.Vilkārse, I.Čerpinska „Mūzika 2.klasei”, Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.g., 143.lpp
https://www.youtube.com, Jānis Skujiņš, Latvju Tautas maršs, Baltijas kara apgabala štāba pūtēju orķestris