Gamma ir pēc kārtas sarindotas septiņas skaņas.
Tonika ir gammas pirmā un pati svarīgākā pakāpe.
Gamma sākas un beidzas ar pirmo pakāpi.
Do mažora 1. pakāpe jeb tonika ir do.
 
Do_4da'.png
 
Noturīgās pakāpes ir pirmā, trešā un piektā jeb do - mi - sol.
Nenoturīgās pakāpes ir pārējās re - fa - la - si.
Nots do' ir augšējā 1. pakāpe, kas arī ir noturīga.
 
6.png
 
Noturīgās pakāpes var apdziedāt ar blakus skaņām.
Atsauce:
https://lv.wikipedia.org, Brīvā enciklopēdija