Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Verbālā saziņa. Meli Meli. Svētie meli. Izmantojama 7. - 9. klasē.
2. Verbālā komunikācija. Saruna ar otru cilvēku Vai Tu runājot domā par otru? Audzinātāja stunda.
3. Saskarsmes kultūra. Dusmas Bez dusmām nevar iztikt. Audzinātāja stunda. 1. daļa
4. Neverbālā saziņa. Žesti Žestu valoda
5. Neverbālā komunikācija Poza. Slēgtā poza. Atvērtā poza.
6. Saskarsmes telpa Distances apgabali. Intīmais attālums. Personiskais attālums. Profesionālais attālums. Sociālais attālums. Publiskais attālums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskarsme. Konformisms 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pielāgošanās māksla. Konformisms. Izmantojama 8. - 10. klasē.
2. Verbālā saziņa. Ieklausīšanās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vai tu māki klausīties?
3. Saskarsmes kultūra. Novirzītās dusmas 2. izziņas līmenis vidēja 0 p. Novirzītās dusmas. Audzinātāja stunda. 2. daļa.
4. Skolēnu izpēte 2. izziņas līmenis vidēja 0 p. Rakstura noteikšana pēc izvēlētas figūras: trijstūra, kvadrāta, taisnstūra, apļa, zig- zaga.