Saskarsmes telpa
Stundas mērķis:
1) Radīt priekšstatu par saskarsmes apgabaliem;
2) Rosināt skolēnus izvēlēties pareizu distanci;

Izdales materiāls: uzdevumu kartiņas, darba lapa ar saskarsmes apgabaliem, garais lineāls.
Stundas plāns
1. Lomu spēle;
2. Teorija;
3. Patstāvīgais darbs;
4. Secinājumu izdarīšana.

Stundas gaita
Soli sabīdīti četrās grupās, tā lai klasē ir iespējami daudz brīvas vietas. Skolēni izlozē grupas numuru un apsēžas.
Grupām doti uzdevumi.
1. un 2. grupa
Attēlojiet īsu sarunu starp labiem draugiem!

2. un 3. grupa
Attēlojiet īsu sarunu starp svešiem cilvēkiem, kuri viens otram neliekas simpātiski!

Noskatāmies tēlojumu.
 
Tas, kam vajadzēja pievērst uzmanību, bija attālums starp sarunu biedriem.
Ar ko attālums pirmajos divos tēlojumos atšķiras no trešā un ceturtā? Skolēni izsaka savas domas. Nonākam pie secinājuma, ka pirmajos gadījumos tas bija mazāks. Uzrakstu uz tāfeles secinājumu:
Svarīgi!
 „Jo tuvākas attiecības, jo mazāks attālums.”
 
 
Ap katru no mums ir privātā telpa un robežas, kas mainās atkarībā no tā, cik tuvas attiecības ir ar otru cilvēku.
Salīdzinot ar savu māju, pilnīgu svešinieku nelaižam tālāk par koridoru, mazliet pazīstamu varam atļauties apsēdināt viesistabā, bet labu draugu vedam savā istabā.
Bet padomāsim precīzos skaitļos. Kādi ir šie attālumi metros, centimetros?
Piemēram, cik tuvu sev ļausi pienākt klāt skolotājam?
Nodemonstrēju nepareizu distances izvēli, pieejot skolēnam pārāk tuvu (0,4m), pasakot, kas matemātikā šodien uzdots. Skolēni secina, ka tas nebija īsti pareizi. Cik tālu skolotājai stāvēt? Cik tuvu drīkst pieiet māmiņai, klasesbiedram, svešiniekam?

 
Skolēni saņem darba lapas Saskarsmes apgabali
Izpildes laiks 3 minūtes. Skolēni katrā apgabalā ieraksta kādu cilvēku grupu, kas dota lapas apakšā (raksta ar zīmuli).
 
Darba lapa
 
Kurus cilvēkus Tu vari ierakstīt katrā no saskarsmes apgabaliem?
attt.PNG
Izvēlies ģimenes locekļus, tuvus draugus, pārdevēju, skolotājus, paziņas, kaimiņus, attālākos radiniekus, svešus cilvēkus utml.

Salīdzinām ierakstīto.
Pēc rezultātu salīdzināšanas, lapas izpilda ar pildspalvu, izdzēšot nepareizās atbildes.
Saskarsmes distances:
1) No 0,15m līdz 0,5m ir intīmās saskarsmes apgabals  -izmanto ģimenes locekļi, tuvi draugi.
2) No 0,5 m -1,5 m ir personiskās saskarsmes apgabals - kolēģi, labi kaimiņi, klasesbiedri.
3) No 1,2 m -3,7 m ir sociālās saskarsmes apgabals - skolotājs un skolēns, šoferis un pasažieris, pircējs un pārdevējs.
4) 3,7 m un vairāk ir publiskās saskarsmes apgabals - izmanto publikas masu pasākumos, koncertos, teātrī, sacensībās.
Kāpēc tas viss ir jāzina?
Skolēni izsaka savas domas. Pareizākās atbildes rakstām uz tāfeles.
Svarīgi!
Ievēro!
Ja pienāksi par tuvu, otrs var justies neērti, pat apdraudēti, var gadīties, ka tas ieņem slēgtu pozu un soli atkāpjas.
Ja runāsi no liela attāluma, tas var būt nepieklājīgi, var aizvainot cilvēka pašcieņu.
Ar distances palīdzību vari parādīt savu patieso attieksmi pret otru.
Izmainot Tavu izvēlēto distanci, otrs parāda savu attieksmi pret Tevi.
Saskarsmes distances jāzina pasākumu organizētājiem. Skatuve nav izdomāta tikai tāpēc, lai būtu labāka redzamība.
Nonākam pie svarīga secinājuma:
Svarīgi!
Uzmanies, nepieej par tuvu, ja neesi pārliecināts, ka otram tas patīkami!

Mājas darbs:
Pavēro citus, kādu distanci katrs no tiem attiecībā pret Tevi tie ieņem? Vai tevi tas apmierina? Un Tu pats – vai ievēro pareizu distanci?

Skolotāja secinājumi pēc stundas:
1) Lai arī tas nebija droši, tomēr bērni stundas sākumā, spēlējot teātri, distanci izvēlējās pareizi.
2) Interesanti, ka daudzi dažus skolotājus ievieto personiskās saskarsmes apgabalā.
3) Skolēniem ir sūdzības, ka daži skolotāji strādājot atrodas pārāk tuvu, un tas traucē.
4) Skolā ir bijuši pasākumi, kuros skolēnu traucējusi publika, kas atradusies pa tuvu, (piemēram, daiļlasītāju konkurss mūzikas klasē, kur publika ir augstāk par izpildītāju).
 
____________________________________________________
 
Skolotājam
Cik liels ir attālums no Jūsu darba vietas klasē līdz pirmajam skolēna galdam?

 
Atsauce:
Ropažu vidusskolas skolotājas Laimas Baltiņas pieredze
J. Kupčs “Saskarsmes būtība”. Rīga. 1997.
http://www.gudrinieks.lv/referati/kursa-darbs/neverbalas-komunikacijas-loma-saskarsme-puslapis2.html