Poza
Stundas mērķis
1) Iepazīt slēgtās un atvērtās pozas;
2) Pēc pozas labāk izprast otra cilvēka attieksmi;
3) Iemācīties ar slēgto pozu sevi aizsargāt.

Stundas plāns
1) Lomu spēle;
2) Teorētiskā daļa;
3) Lomu spēle;
4) Mājas darbs.
 
Izdales materiāls: kartiņas ar uzdevumiem.
  
Stundas gaita
Klase sadalīta četrās grupās. Katra grupa saņem vienu uzdevumu lomu spēlei (divām grupām uzdevumi ir vienādi).
 
1. Iedomājies, ka šodien ir tava dzimšanas diena, klasesbiedri Tevi mīļi apsveikuši, ir jauka diena. Tu nejauši stāvi klases priekšā pie tāfeles un ielūdz visus uz dzimšanas dienas torti.
 
2. Iedomājies, ka šodien ir tava melnā diena. Tevi nepatiesi apvaino zagšanā, te sēž skolotāji un policists. Tu stāvi klases priekšā un klausies, kā Tevi aprunā. Tu stāvi un gaidi spriedumu.
 
Nesaku, kam jāpievērš uzmanība, lieku vērot tēlotājus un atcerēties, kā viņš izskatījās.

Tas, kas bija jāievēro bija cilvēka poza. Pozā, līdzīgi žestiem, tiek nodarbinātas rokas, kājas, augums.
Poza liecina par attieksmi pret partneri un paša emocionāli psiholoģisko stāvokli (noskaņojumu) dotajā brīdī.
Poza
Atvērtā poza
Slēgtā poza

Atvērtā poza – stāja brīva, atraisīta. Kājas un rokas nesakrustotas, atsegtas plaukstu iekšpuses un ievainojamākās ķermeņa daļas – krūtis, vēders, kakls. Sēžot kājas izstieptas uz priekšu, rokas virs galda. Šī poza pauž uzticēšanos.
 
Slēgtā poza – cilvēks cenšas novietoties iespējami nelielā telpā - galva ierauta plecos, rokas, kājas sakrustotas, ķermeņa vidusdaļa izliekta uz aizmuguri. Par noslēgšanos liecina arī sakrampēti pirksti klēpī vai aiz muguras. Šī poza pauž neuzticību, pašaizsargāšanos.
Slēgto pozu ieņem cilvēki, kuriem nepatīk viņu sarunu biedri vai kuri nav vienisprātis ar tiem. To izmanto arī tad, kad cilvēks ir noguris un negrib ar otru kontaktēties.
Atceramies nospēlētās lomas. Kurā gadījumā piemērota būtu atvērtā poza, kurā slēgtā poza?
Ja skolēni vēlas, lomas nospēlē vēlreiz tas pats skolēns vai cits.

Slēgtās un atvērtās pozas var novērot arī dzīvnieku pasaulē.
 
Grupas saņem jaunu uzdevumu.
1. Notēlo, kā stāv viens otram pretim divi ienaidnieki, kuri viens otram neuzticas.
2. Notēlo, kādas ir pozas, kad sarunājas divi cilvēki, kuri viens otram uzticas.
3. Kādu pozu ieņem kaķis vai suns, ja to kāds apdraud ?
4. Kādu pozu ieņem kaķis vai suns, ja tas ir apmierināts, sildās saulītē blakus savam gādīgam saimniekam?

Skolēni aplūko attēlus, salīdzina un izsaka savus komentārus.
1. Slēgtā poza
sl.PNG
2. Atvērtā poza
atv.PNG
3. Atvērtā poza. Uzticēšanās.
atvpoz.PNG
4. Slēgtā poza.
Tu mani apdraudi!
nikmns kak.PNG
 
Padomi skolēniem.
Izvēlies slēgto pozu, ja cilvēks, ar kuru kontaktējies tev ir nepatīkams, ja tev šķiet, ka viņš pret tevi nav labvēlīgs. Tā var sevi pasargāt no enerģētiskajiem vampīriem (par kuriem parunāsim citā reizē).
Runājot ar tuvu cilvēku, nesakrusto rokas uz krūtīm.

Ievēro, skolotājs, runājot ar skolēnu nesakrusto rokas. Turpretim skolēns, kuram no skolotāja ir bail, varētu ieņemt slēgto pozu.
 
Mājas darbs
Nākošo nedēļu vēro, kādu pozu ieņem cilvēki, kontaktējoties ar tevi. Ko tu secini? Vai ir kādi pārsteigumi?
Seko līdzi savai pozai, kāda tā ir dažādās situācijās.
Saskarsmē ar cilvēkiem seko līdzi, vai viņš ar savu ķermeni pauž Tev uzticēšanos vai arī tava klātbūtne ir nevēlama.

Skolotāja secinājumi pēc stundas:
1) Skolēni labi nospēlēja savas lomas.
2) Izskanēja jautājums no viena skolēna, kāpēc tētis runājot ar mammu parasti sakrusto rokas (jāprot iziet no situācijas, jo nav tuvākas informācijas par attiecībām ģimenē).
3) Daudzi skolēni nezināja, ka ar slēgto pozu cilvēks sevi aizsargā.
 
__________________________________________________________
 
Skolotājam
Kuru pozu parasti ieņemat, runājot ar skolēnu?

 
Atsauce:
Ropažu vidusskolas skolotājas Mg. paed. Laimas Baltiņas pieredze
http://www.pvg.edu.lv/datori/konkursi/2006_web/vsk/neverbaalaa_saskarsne/pozas.htm
J. Kupčs “Saskarsmes būtība”. R. 1997. 43. – 53. Lpp.
http://www.gudrinieks.lv/referati/kursa-darbs/neverbalas-komunikacijas-loma-saskarsme-puslapis2.html