Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vecākiem Attīstiet savam bērnam patstāvīgas mācīšanās iemaņas !
2. Vecākiem Nepieciešamās pamatprasmes matemātikā, uzsākot 1.klasi
3. Saskaitīšana Saskaitīšanas darbība.
4. Atņemšana Atņemšanas darbība.
5. Salīdzināšana. Lielāks, mazāks, vienāds

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaitīt no 2 - 5 .
2. Skaitīšana. Objektu grupēšana un skaitīšana līdz 4 1. izziņas līmenis zema 6 p.
3. Cipari. Vai proti skaitīt līdz 10? 1. izziņas līmenis zema 1 p.
4. Pāris. Objektu skaitīšana. Pāru noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
5. Pāra skaitļu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
6. Skaitīšana, dzīvnieku kāju pāru noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
7. Saskaitīt objektus 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
8. Naudas aprēķini teksta uzdevumā līdz 15 eiro centiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Naudas saskaitīšana, salīdzināšana un spriedumu izdarīšana.Vairākas 1, 2, 5 eiro centu monētas.
9. Saskaitīšana. Domino kauliņi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p.
10. Saskaitīšana tekstā. Viena darbība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
11. Saskaitīšana tekstā. Divas darbības (ar attēliem) 2. izziņas līmenis augsta 4 p.
12. Salīdzināšana. Zīmes "lielāks" un "mazāks" lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
13. Salīdzināt skaitu uz domino kauliņiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
14. Skaitļa noteikšana, kas atrodas starp diviem citiem skaitļiem (dubultā nevienādība) 2. izziņas līmenis augsta 2 p.
15. Saskaitīšana. Darbības pa apli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iestājpārbaudījums 1. klasē 00:00:00 vidēja 16 p. Esi gatavs skolai? Pārbaudi sevi! Minimāli jāsasniedz 50%