10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
1. Loģikas uzdevums par meļiem 1 p.
2. Spriedumi par konfekšu skaitu 7 p.