Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Skaitlis, kas dalās ar 9 6p.
2. Kvadrāta sadalīšana taisnstūros 3p.
3. Stari un plaknes daļas 1p.