10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
1. Skaitlis, kas dalās ar 9 6 p.
2. Kvadrāta sadalīšana taisnstūros 3 p.
3. Stari un plaknes daļas 1 p.