ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teksta uzdevumi par kustību Kustību uzdevumi. Ceļš. Ātrums. Laiks. Vienādojuma sastādīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums stāvošā ūdenī un straumes ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dots ātrums pa straumei un pret straumi. Nosaka ātrumu stāvošā ūdenī un straumes ātrumu. Vienkārša vienādojumu sistēma
2. Kustība pa/pret straumi. Vienādojumu sistēma. Risinām kopā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dota vienādojumu sistēmu, kurā ieraksta skaitļusi. Jāaprēķina tikai viens mainīgais. s=vt.
3. Kustība pa upi. Vienādojumu sistēma. Risinām kopā I 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Risina ar ievietošanas metodi. Dota sistēma, kurā ieraksta x-y vai x+y
4. Kustība pa upi. Vienādojumu sistēmas sastādīšana 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Risina ar ievietošanas metodi
5. Kustību uzdevums par sastapšanos. Vienādojumu sistēmas sastādīšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Dots sastapšanās laiks, ceļu summa un ceļu starpība.
6. Kustība pretējos virzienos un vienā virzienā. Vienādojumu sistēma I 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Sastāda sistēmu un nosaka ātrumu, ar kādu tuvojas viens otram satiekoties un dzenoties pakaļ
7. Kustība pretējos virzienos un vienā virzienā. Vienādojumu sistēma II 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Sastāda vienādojumu sistēmu, definē ātrumu, ar kādu tuvojas viens otram satiekoties un dzenoties pakaļ
8. Kustība kalnup un lejup. Vienādojumu sistēma. Risinām kopā 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Dota sistēma, kurā ieraksta skaitļus. Doti ātrumi kalnup un lejup un kopīgais laiks. Risina ar saskaitīšanas metodi.
9. Kustība kalnup un lejup. Vienādojumu sistēmas sastādīšana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Doti ātrumi kalnup un lejup un kopīgais laiks. Risina ar saskaitīšanas metodi. Laika mēru pārveidojumi

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumu sistēmu sastādīšana. Kustība pa upi 00:00:00 augsta 9 p. 3 teksta uzdevumi, kuros kustību ietekmē straumes ātrums. Laika rēķini, iekavu atvēšana, kopsaucējs.
2. Vienādojumu sistēmas sastādīšana. Sastapšanās. Kustība kalnā 00:00:00 augsta 12 p. 3 teksta uzdevumi. Sastapšanās un pakaļdzīšanās. Kustība kalnā un no kalna. Pēc pārveidojumiem - lineāras vienādojumu sistēmas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustību uzdevumi, kurus risina sastādot vienādojumu sistēmu 00:00:00 augsta 15 p. 3 teksta uzdevumi. Kustība pa upi, satikšanās un pakaļdzīšānās, kustība kalnup un no kalna