Trijstūru līdzības pazīmes
"Divi trijstūri ir līdzīgi, ja viena trijstūra divi leņķi ir attiecīgi vienādi ar otra trijstūra diviem leņķiem."

"Divi trijstūri ir līdzīgi, ja viena trijstūra divas malas ir proporcionālas otra trijstūra divām malām un leņķi starp tām ir vienādi."

"Divi  trijstūri ir līdzīgi, ja viena trijstūra trīs malas ir proporcionālas otra trijstūra trim malām."
  
Pirmā līdzības pazīme:
 
ja B=E un C=F, tad ΔABCΔDEF.
 
TEO_ABCll.PNG   TEO_DEFll.PNG
 
Otrā līdzības pazīme:
 
ja ABDE=ACDF un A=D, tad ΔABCΔDEF.
 
TEO_ABCo.PNG    TEO_DEFo.PNG
Trešā līdzības pazīme:
 
ja ABDE=BCEF=ACDF, tad ΔABCΔDEF.
 
TEO_ABCt.PNG    TEO_DEFt.PNG
 
Risinot uzdevumus, kuros lieto trijstūru līdzību, vispirms jāpārliecinās, vai trijstūri ir līdzīgi.
Ja līdzība nav dota, tad tā ir jāpierāda. Uzdevumā, kurā nav dota trijstūru līdzība, pierādījumu parasti vērtē ar 2 - 3 punktiem. (Skat. uzdevumu risināšanas soļus.)

Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 159. lpp.