Trijstūru līdzības 1. pazīme
Divi trijstūri ir līdzīgi, ja viena trijstūra divi leņķi ir attiecīgi vienādi ar otra trijstūra diviem leņķiem.
Ja B=E un C=F, tad ΔABCΔDEF.
 
TEO_ABCll.PNG   TEO_DEFll.PNG
 
Trijstūru līdzības 2. pazīme
Divi trijstūri ir līdzīgi, ja viena trijstūra divas malas ir proporcionālas otra trijstūra divām malām un leņķi starp tām ir vienādi.
Ja ABDE=ACDF un A=D, tad ΔABCΔDEF.
 
TEO_ABCo.PNG    TEO_DEFo.PNG

Trijstūru līdzības 3. pazīme
Divi  trijstūri ir līdzīgi, ja viena trijstūra trīs malas ir proporcionālas otra trijstūra trim malām.
  
Ja ABDE=BCEF=ACDF, tad ΔABCΔDEF.
 
TEO_ABCt.PNG    TEO_DEFt.PNG
 
Risinot uzdevumus, kuros lieto trijstūru līdzību, vispirms pārliecinās, vai trijstūri ir līdzīgi.
Ja līdzība nav dota, tad tā ir jāpierāda. Uzdevumā, kurā nav dota trijstūru līdzība, pierādījumu parasti vērtē ar 2  punktiem. 
 
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 159. lpp.