Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Kvadrāttrinoms 2p.
2. Kvadrātvienādojums 4p.