Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Sadalīšana reizinātājos I 3p.
2. Sadalīšana reizinātājos II 3p.