Darbības ar monomiem, polinomiem
Par monomu sauc skaitļa reizinājumu ar mainīgajiem.
Piemērs:
  2x;3x2y;27xz4
Saskaitīt vai atņemt var tikai līdzīgus monomus.
Līdzīgi monomi ir monomi ar vienādiem burtu reizinātājiem (atšķiras tikai koeficienti)
Piemērs:
 5x+6x=11x, 4x2x2=3x2, xy2xy=xy, bet 2x2 un 4x2y nevar izpildīt darbību.
Monomu reizināt vai dalīt ar skaitli nozīmē reizināt vai dalīt tā koeficientu.
Piemērs:
  6x5=30x;0,5zy2=zy;4x2:2=2x2
 
Polinoms ir monomu algebriska summa.
Piemērs:
  3x+2y;4xy6y2
Polinomu reizinot vai dalot ar skaitli, jāreizina vai jādala katrs tā loceklis.
Piemērs:
 22x+4y=4x+8y;x+y23=3x3y2;(6x4y+c):2=3x2y+0,5c
Polinomu līdzīgo locekļu saskaitīšanu un atņemšanu sauc par līdzīgo locekļu savilkšanu.
Piemērs:
 2x+5x+8y3y=2x¯+5x¯+8y3y=x+5y+5
 
Svarīgi!
Polinoma locekļus bieži ieslēdz iekavās. Tādos gadījumos jāpievērš uzmanība zīmei pirms iekavām. 
 +a+b=a+ba+b=ab 
Piemērs:
  c(2ab)+2(xy)=c2a+b+2x2y
 
Atsauce:
Algebra. Īsi un vienkārši/Jānis Mencis, Jānis Mencis(jun). - Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. – 143 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 10.-14. lpp.