Polinomu reizināšana
Lai sareizinātu polinomu ar polinomu, katru pirmā polinoma locekli reizina ar katru otra polinoma locekli.
a+bm+k=am+ak+bm+bka+bmk=amak+bmbkabmk=amakbm+bk
 
Piemērs:
Atver iekavas:
x32x+5=2xx+5x32x35=2x2+5x6x15=2x2x15
 
Saīsinātās reizināšanas formulas
a+b2=a2+2ab+b2ab2=a22ab+b2aba+b=a2b2
 
Piemērs:
Atver iekavas
2x2+x=22x2=4x23x42=3x223x4+42=9x224x+16
 
Polinoma sadalīšana reizinātājos
Lai polinomu sadalītu reizinātājos, var izmantot saīsinātās reizināšanas formulas:
a2+2ab+b2=(a+b)(a+b)=a+b2a22ab+b2=(ab)(ab)=ab2a2b2=(ab)(a+b)
 
Piemērs:
Sadali izteiksmi reizinātājos
16y28y+1=4y224y+1=4y12=4y14y1