Pakāpes
  an=aaa...anreizes, ja a0.
 
  a1=a,a0=1
Piemērs:
  43=444=6434=3333=81
 
image.png
 
Ja negatīva skaitļa kāpinātājs ir pāra skaitlis, tad skaitļa pakāpe ir pozitīvs skaitlis.
Ja negatīva skaitļa kāpinātājs ir nepāra skaitlis, tad pakāpe ir negatīvs skaitlis.
Piemērs:
 24=16;23=8
Kāpināšanas īpašības
aman=am+nambm=(ab)mam:an=amnanbn=abn(am)n=amn
Piemērs:
 1)x3x6=x3+6=x92)2353=103=10003)3836=38:36=386=32=94)8646=846=26=645)y34=y34=y12