Teorija

"Par daudzstūri sauc vienkāršu slēgtu lauztu līniju kopā ar tās ierobežoto plaknes daļu (iekšējo)."
"Lauztas līnijas virsotnes sauc par daudzstūra virsotnēm, bet tās posmus - par daudzstūra malām."
Daudzstūra virsotņu (arī malu) skaits norāda daudzstūra veidu.
Daudzstūri pieraksta, nosaucot visas virsotnes pēc kārtas (parasti pulksteņa rādītāju kustības virzienā).
 
Daudzstūra virsotņu (arī malu) skaits Daudzstūra veids (nosaukums)
 
Ma-7-klase_04.png
Trīsstūris KLM.
Malas (3): KL, LM, KM.
Virsotnes (3): K, L, M.
 
Ma-7-klase_05.png
Četrstūris EFGH.
Malas (4):
EF, FG, GH, EH.
Virsotnes (4): E, F, G, H.

n stūri
(n var būt jebkurš naturāls skaitlis,
kas lielāks par 2)   
n-stūris
"Nogriezni, kas savieno divas daudzstūra virsotnes, kas nepieder pie vienas malas, sauc par diagonāli."
Ma-7-klase_06.png  Diagonāles: BD un AC.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 200. lpp.