Vienādsānu trijstūra mediāna, kas novilkta pret pamatu, ir arī šī trijstūra augstums un bisektrise.
Vienādsānu trijstūrī leņķi pie pamata ir vienādi. 
Ma-7-klase_51.png
 
Trijstūris \(EOF\) - vienādsānu trijstūris, un \(OE = OF\) ir tā sānu malas.
\(OD\) jeb mediāna sadala pamatu uz pusēm: \(DE=DF\)
\(OD\) jeb bisektrise dala virsotnes leņķi uz pusēm: EOD=FOD
\(OD\) - augstums ir perpendikulārs pamatam:
ODEF, tas ir, ODE=ODF=90°
 
Leņķi pie pamata jeb pamata pieleņķi ir vienādi: 
OEF=OFE.
Piemērs:
ΔABC - vienādsānu trijstūris
 
Ma-7-klase_52.png
    
Secinājumi:
\(BL\) - mediāna, tātad \(AL=LC\)
\(BL\) - bisektrise, tātad ABL=CBL
\(BL\) - augstums, tātad BLAC, tas ir, ALB=CLB=90°
Pamata pieleņķi vienādi, tātad BAC=BCA