Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

4p.
1. Reizinātāja izteikšana no formulas 1p.
2. Lieluma izteikšana (2011) 1p.
3. Reizinātāja izteikšana (2012) 1p.
4. Mainīgā izteikšana 1p.