Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Lineārs vienādojums 1p.
2. Lineārs vienādojums 1p.
3. Lineārs vienādojums 7 1p.
4. Lineārs vienādojums ar iekavām 1p.
5. Lineārs vienādojums ar parametru 3p.