Vienādība rodas, ja divus skaitļus vai matemātiskās izteiksmes savieno ar vienādības zīmi. Turklāt vienādība var būt patiesa vai aplama.
  
\(4 + 2 + 2 = 8\) — patiesa vienādība
  
\(5 + 5 = 11\) — aplama (nepatiesa) vienādība. To var pierakstīt arī šādi: \(5+5\neq 11\)
(lasa: "pieci plus pieci nav vienāds ar vienpadsmit")  
Svarīgi!
Zīme  norāda to, ka divas izteiksmes nav vienādas.
Ja vienādībā kādu skaitli apzīmē ar burtu, tad šo skaitli sauc par nezināmo.
Vienādību, kura satur nezināmo, sauc par vienādojumu.
Vienādība \(17 + x = 22\) ir patiesa tikai tad, ja nezināmais \(x = 5\).
Pārbaude: \(17+ 5 = 22\).
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 25.-26.lpp.