Teorija

Nezināmo aprēķināšana vienādojumos
Vienādojumu atrisināšanas veidi
1. veids
  
\(a - 17 = 10\)
\(a = 10 + 17\)
\(a = 27\)
  
Lai aprēķinātu mazināmo (a), starpība (10)
jāsaskaita ar mazinātāju (17).

 
 
2. veids
  
\(39 - b = 20\)
\(b = 39 - 20\)
\(b = 19\)
  
Lai aprēķinātu mazinātāju (b), no mazināmā (39)
jāatņem starpība (20).  
     

  
  
3. veids
  
\(c + 1000 = 1111\)       
\(c = 1111 - 1000\)
\(c = 111\)
  
Lai aprēķinātu vienu saskaitāmo (c),
no summas (1111) jāatņem otrs saskaitāmais (1000).
 
 

  
4. veids
  
\(d : 5 = 20\)
\(d = 20\cdot 5\)
\(d = 100\)
  
Lai aprēķinātu dalāmo (d), dalījums (20) 
jāreizina ar dalītāju (5).
5. veids
  
\(40 : e = 2\)
\(e = 40 : 2\)
\(e = 20\)
  
Lai aprēķinātu dalītāju (e),
dalāmais (40) 
jādala ar dalījumu (2).
 
6. veids
  
\(8f = 88\)
\(f = 88 : 8\)
\(f = 11\)
  
Lai aprēķinātu nezināmo reizinātāju (f), reizinājums (88) jādala ar zināmo
reizinātāju (8). 
 
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 26.lpp.