Nezināmo aprēķināšana vienādojumos
Vienādojumu atrisināšanas veidi
  
1. veids
 
\(a - 17 = 10\)
\(a = 10 + 17\)
\(a = 27\)
 
Lai aprēķinātu mazināmo (\(a\)), starpība (\(10\)) jāsaskaita ar mazinātāju (\(17\)).
2. veids
 
\(39 - b = 20\)
\(b = 39 - 20\)
\(b = 19\)
 
Lai aprēķinātu mazinātāju (\(b\)), no mazināmā (\(39\)) jāatņem starpība (\(20\)).
3. veids
 
\(c + 1000 = 1111\)      
\(c = 1111 - 1000\)
\(c = 111\)
 
Lai aprēķinātu vienu saskaitāmo (\(c\)), no summas (\(1111\)) jāatņem otrs saskaitāmais (\(1000\)).
4. veids
 
\(d : 5 = 20\)
\(d = 20\cdot\ 5\)
\(d = 100\)
 
Lai aprēķinātu dalāmo (\(d\)), dalījums (\(20\)) jāreizina ar dalītāju (\(5\)).
5. veids
 
\(40 : e = 2\)
\(e = 40 : 2\)
\(e = 20\)
 
Lai aprēķinātu dalītāju (\(e\)), dalāmais (\(40\)) jādala ar dalījumu (\(2\)).
6. veids
 
\(8f = 88\)
\(f = 88 : 8\)
\(f = 11\)
 
Lai aprēķinātu nezināmo reizinātāju 
(\(f\)), reizinājums (\(88\)) jādala ar zināmo reizinātāju (\(8\)).
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 26.lpp.