Teorija

Nezināmo aprēķināšana vienādojumos
Vienādojumu atrisināšanas veidi
1. veids
  
a - 17 = 10
a = 10 + 17
a = 27
  
Lai aprēķinātu mazināmo (a), tad starpība (10)
jāsaskaita ar mazinātāju (17).

 
2. veids
  
39 - b = 20
b = 39 - 20
b = 19
  
Lai aprēķinātu mazinātāju (b), tad no mazināmā (39)
jāatņem starpība (20).  
     
  
  
3. veids
  
c + 1000 = 1111       
c = 1111 - 1000
c = 111
  
Lai aprēķinātu vienu saskaitāmo (c),
tad no summas (1111) jāatņem otrs saskaitāmais (1000).
 
 

  
4. veids
  
d : 5 = 20
d = 205
d = 100
  
Lai aprēķinātu dalāmo (d), tad dalījums (20) 
jāreizina ar dalītāju (5).
5. veids
  
40 : e = 2
e = 40 : 2
e = 20
  
Lai aprēķinātu dalītāju (e),
tad dalāmais (40) 
jādala ar dalījumu (2).
 
6. veids
  
8f = 88
f = 88 : 8
f = 11
  
Lai aprēķinātu nezināmo reizinātāju (f), reizinājums (88) jādala ar zināmo
reizinātāju (8). 
 
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 26.lpp.