Vienādojumus, kuriem ir vienas un tās pašas saknes, sauc par ekvivalentiem vienādojumiem.
Par ekvivalentiem pārveidojumiem sauc pārveidojumus, kuru rezultātā no dotā vienādojuma iegūst tam ekvivalentu vienādojumu.
1. Vienādojuma abām pusēm pieskaitot vienu un to pašu skaitli vai izteiksmi, iegūst tam ekvivalentu vienādojumu.
Piemērs:
\(3x - 2 = 7\)      \(| + 2\)
\(3x - 2 + 2 = 7 + 2\)
\(3x = 9\) 
2. Vienādojuma abas puses reizinot vai dalot ar vienu un to pašu skaitli, kurš nav nulle, iegūst tam ekvivalentu vienādojumu.
Piemērs:
\(12x =24\)      \(| :12\)
\(12x : 12 = 24 : 12\)
\(x = 2\)
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 50.-52. lpp.