Teorija

"Vienādojumu, kuru var pārveidot formā ax + b = 0, kur a, b ir skaitļi, bet x - mainīgais, sauc par lineāru vienādojumu ar vienu mainīgo."
1x - 5 = 0 
a = 1,  
b = - 5,
mainīgais ir x
2y  - 100 = 0
a = 2,  
b = - 100,
mainīgais ir y
-3z  - 15 = 0
a = - 3,  
b = - 15,
mainīgais ir z
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 54. lpp.