Vienādojumu, kuru var pārveidot formā \(ax + b = 0\), kur \(a\), \(b\) ir skaitļi, bet \(x\) - mainīgais, sauc par lineāru vienādojumu ar vienu mainīgo.
\(x - 5 = 0 \)
\(a = 1\),  
\(b = - 5\),
mainīgais ir \(x\)
\(2y - 100 = 0\)
\(a = 2\),  
\(b = - 100\),
mainīgais ir \(y\)
\(-3z - 15 = 0\)
\(a = - 3\),  
\(b = - 15\),
mainīgais ir \(z\)
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 54. lpp.