Iekavu atvēršana
 
+(99a)=99a
 
(99a)=99+a
 
7_6_3_16.svg
Ja pirms iekavām ir \(+\) zīme, tad, iekavas atmetot, iekavās ieslēgtie saskaitāmie zīmes nemaina.
Ja pirms iekavām ir \(-\) zīme, iekavas atmetot, iekavās ieslēgtie saskaitāmie maina zīmes uz pretējo.
Pirms iekavām \(+\):
  • \(+ (a + b) = a + b\)
  • \(+ (a - b) = a - b\)
  • \(+ (- a + b) = - a + b\)
  • \(+ (- a - b) = - a - b\)
  
Pirms iekavām \(-\):
  • \(- (a + b) = - a - b\)
  • \(- (a - b) = - a + b\)
  • \(- (- a + b) =  a - b\)
  • \(- (- a - b) = a + b\)
Kādas izteiksmes aizstāšanu ar citu tai identisku izteiksmi sauc par izteiksmes identisku pārveidošanu.
Atverot iekavas, iegūst dotajai izteiksmei identisku izteiksmi.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 38.-40. lpp.
http://buldberni.blogspot.com/2012/05/blog-post.html